Alg. voorwaarden.


book
Quick4host hanteert een “no tolerance” beleid, betreft het verspreiden van spam, auteursrechtelijk materiaal,  alles wat verboden is volgens het Nederlands wetboek van strafrecht.
Indien u wettelijke vast gelegde reglementen overtreed zal u per direct worden afgesloten van al uw lopende abonnementen,  er zal geen discussie meer mogelijk zijn, restitutie zal niet worden uitbetaald van het lopende termijn die door u besteld is.

Quick4host verstuurd facturen per e-mail via Paypal, om kosten te besparen en u kwaliteit te kunnen blijven aanbieden zonder hiervoor de kosten te berekenen in onze pakketten.
Facturen dienen in de gestelde termijn van 7 dagen voldaan te worden.
Quick4host verzend slechts eenmalig een herinnering.

Quick4host stuurt ca 2 maanden voor uw domein en hosting verloopt een factuur, nadat uw factuur is betaald zal uw domeinnaam en hosting verlengd worden voor één jaar.
Indien u het factuur niet betaald zal automatisch uw domeinnaam en hosting beëindigen, uw domeinnaam zal in quarantaine worden geplaatst voor één jaar.
Om uw domeinnaam niet in quarantaine te laten plaatsen in de opzegtermijn tenminste 3 kalendermaanden.
Het verlengen van uw pakket/domeinnaam is uw eigen verantwoordelijkheid, (de wet van Dam)
Quick4host neemt geen aansprakelijkheid.

Quick4host is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Quick4host weinig of geen invloed op kan uitoefenen.
Quick4host kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Quick4host of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Quick4host.

Quick4host geeft u onbeperkt garantie op het hostingpakket en website welke door ons is ontwikkeld.
Indien blijkt dat er ondeskundige uitvoeringen zijn gevoerd op de door ons opgeleverde website of hosting of buiten onze schuld storingen zijn opgetreden zullen er kosten berekend worden om dit te herstellen.
De kosten hiervan bedragen € 15.00 per kwartier werkzaamheden.

Quick4host onthoudt zich van bestanden van cliënt en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Quick4host hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Bij verhuizingen naar derden ontvangt u een autorisatiecode via de post aan het adres waar uw domein op geregistreerd staat.
De administratiekosten voor het opvragen van een autorisatiecode zijn € 4.95 per domein.

Cliënt verklaart Quick4host nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst/product en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Quick4host verplicht zich zijn infrastructuur up to date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.

 

Indien u niet als klant akkoord kunt gaan met onze “algemene voorwaarden“,  dan verzoeken wij u om geen bestelling te plaatsen!

Aangepast op: 09-05-2011